กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563

วันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายลูกเสือสำรอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จัดกิจกรรมทั้งหมดสองวัน ในวันแรกเป็นกิจกรรมประจำฐาน โดย 1 ใน 8 ฐาน ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรมประจำฐาน “ผจญเพลิง” เด็กๆ ให้ความสนใจและสนุกสนานเป็นอย่างมาก ส่วนอีกหนึ่งวัน เป็นกิจกรรมเดินทางไกล เพื่อฝึกทักษะความอดทน ไหวพริบ การเอาตัวรอด โดยเดินทางไกล ไปที่สวนสาธารณะ ๗๒ พรรษา ตำบลท่าทราย และมีกิจกรรมประจำฐาน ซึ่งผลปรากฎว่านักเรียนทุกคน ผ่านการทดสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในปีนี้

ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_0 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_1 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_2 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_3 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_4 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_5 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_6 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_7 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_8 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_9 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_10 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_11 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_12 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_13 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_14 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_15 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_16 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_17 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_18 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_19 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_20 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_21 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_22 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_23 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_24 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_25 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_26 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_27 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_28 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_29 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_30 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_31 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_32 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_33 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_34 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_35 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_36 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_37 ลูกเสือสำรอง64_๒๑๐๓๒๑_38

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *