กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศC8

flashmo_940x400_01

 

 

 

 

 

 

การเรียนการสอนของนักเรียนหลักสูตร MEP – Mini English Program นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

DSC_0057

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DSC_0064DSC_0052

Eng